Broj: Kalendar 01/17
Datum: 22.01.2017. god.

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU

6. Međunarodni sajam organske proizvodnje i eko turizma „ORGANIC SARAJEVO 2017.“

 • Trg djece Sarajeva, od 15. do 18. marta 2017.

Dani organske proizvodnje 2017 SBK/KSB

 • 21. mart 2017. – Travnik,
 • 11. april 2017. –  Donji Vakuf,
 • 12. april 2017. – Gornji Vakuf-Uskoplje,
 • 13. – 14. april 2017. – Bugojno.

XI. Međunarodni sajam organske proizvodnje i eko turizma 2017. „DANI MALINE“ 2017. Novi Travnik

 • 07. – 08. juli 2017. –  Trg općine Novi Travnik

Međunarodna konferencija „UZGOJ I PLASMAN ORGANSKE MALINE ZA EU“

 • 07. juli 2017. – sala općine Novi Travnik

Dani organske proizvodnje 2017. KS

 • Općina Ilijaš, sredinom augusta 2017.

Dani organske proizvodnje 2017. ZDK

 • august 2017. – Zavidovići,
 • august 2017. – Kakanj,
 • 11. septembar 2017. – Visoko,
 • 12. – 13. septembar 2017. – Zenica.

X. Sajam zdravlja mladih kroz organsku proizvodnju Travnik 2017.

 • 14. septembar 2017. – WISA shopping centar, Travnik

6. Regionalni sajam poljoprivrede Bugojno 2017. „ZLATNA JESEN“

 • 15. septembar 2017. – ulica Zlatnih Ljiljana, Bugojno

Dani organske proizvodnje 2017. Sarajevo

 • 08. – 10. novembar 2017. – Trg djece Sarajeva

 

Radno vrijeme:

 • Jednodnevne manifestacije od 09:00 do 15:00 sati
 • Višednevne manifestacije od 09:00 sati do 17:00 sati

Napomena:

Treba se pridržavati pravilnika o izlaganju na sajmovima i manifestacijama.