Broj: Kalendar 01/18
Datum: 15.01.2018. god.

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU

7. Međunarodni sajam organske proizvodnje i eko turizma „ORGANIC SARAJEVO 2018.“

 • Trg djece Sarajeva, od 07. do 09. marta 2018.

Dani organske proizvodnje 2018. SBK/KSB

 • 21. mart 2018. – Travnik,
 • 17. april 2018. –  Donji Vakuf,
 • 18. april 2018. – Gornji Vakuf-Uskoplje,
 • 19. – 20. april 2018. – Bugojno.

12. Međunarodni sajam organske proizvodnje i eko turizma 2018. „DANI MALINE“ 2018. Novi Travnik

 • 06. – 07. juli 2018. –  Trg Općine Novi Travnik

Međunarodna konferencija o organskoj proizvodnji „ISKUSTVA, PERSPEKTIVA I ZAKONSKE PROCEDURE“

 • 06. juli 2018. – sala Općine Novi Travnik

Dani organske proizvodnje 2018. KS

 • Općina Ilijaš, početak jula 2018.

Dani organske proizvodnje 2018. ZDK

 • 17. septembar 2018. – Visoko,
 • 18. – 19. septembar 2018. – Zenica.

11. Sajam zdravlja mladih kroz organsku proizvodnju Travnik 2018.

 • 20. septembar 2018. – WISA shopping centar, Travnik

7. Regionalni sajam poljoprivrede Bugojno 2018. „ZLATNA JESEN“

 • 21. septembar 2018. – ulica Zlatnih Ljiljana, Bugojno

Dani organske proizvodnje 2018. Sarajevo

 • 07. – 09. novembar 2018. – Trg djece Sarajeva

II Kongres organske poljoprivrede – 08.11.2018.

 

Radno vrijeme:

 • Jednodnevne manifestacije od 09:00 do 15:00 sati
 • Višednevne manifestacije od 09:00 sati do 17:00 sati

 

Napomena:

Treba se pridržavati pravilnika o izlaganju na sajmovima i manifestacijama.

Za sve druge aktivnosti treba predložiti Upravnom odboru kako bi ih usvojili u program za 2018. godinu.

 

Upravni odbor

ORGANSKO FBIH