za objavu

Savez udruženja organskih proizvođača FBIH – ORGANSKO FBIH organizuje manifestaciju “Dani organske proizvodnje – Sarajevo 2019” koja se održava na Trgu djece Sarajeva od 06.11. do 08.11.2019. godine.

Učesnici na sajmu su certifikovani organski proizvođači koji će našim građanima ponuditi ekološki uzgojene, organske proizvode.

Savez udruženja organskih proizvođača – ORGANSKO FBIH  organizuje naučno-stručnu konferenciju pod nazivom “Razvojno-resursni centar kao model jačanja i opstanak ljudi na ruralnom području”. Konferencija će se održati 18.11.2018. godine (ponedjeljak) u Centru za razvoj i podršku organskim proizvođačima, sa početkom u 10:00 sati.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju naučno-stručnoj konferenciji i podrže sektor organske poljoprivredne proizvodnje.

“Našim građanima – Naš proizvod.”

“Tako jednostavno, tako zdravo – ORGANSKO!”