Međunarodna konferencija koju organiziraju Savez udruženja organskih proizvođača FBiH i “Biopharm International Consortium”, u saradnji sa Privrednom komorom FBiH, održat će se 7. marta. U okviru Osmog međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko-turizma “Organic Sarajevo 2019” koji će se održati od 13.03.-15.03.2019 organizovati će se izložba i degustacija organskih proizvoda iz zemalja regiona. 

thumbnail_ORGANIC SARAJEVO mart 2019 - PLAKAT-01

Četiri zemlje

U organizaciji učestvuju i predstavnici EEN-a. Predstaviti će se i klasteri i proizvođači, klijenti EEN-a iz četiri zemlje. Aktivno će učestvovati i Lidija Maurović-Košćak, predstavnica EEN-a Osijek, i Biljana Viduka, predstavnica EEN-a Novi Sad.

Tendencija rasta

– Radi zajedničkog nastupa na tržištu i razvoju organske proizvodnje na prostoru BiH, ORGANSKO FBIH i BIC predstaviti će ugovore o investicijskom ulaganju u organski sektor te potpisati 300.000 KM vrijedan ugovor s “Organskom proizvodnjom Herceg”- kaže Sejad Herceg, potpredsjednik BIC-a.

U oktobru 2018. godine formiran je “Biopharm Int Consortium” sa 16 kompanija i s tendencijom rasta. Osnovna djelatnost je u agroindustrijskom, biofarmaceutskom i biokozmetičkom sektoru. Fokus je na primarnoj proizvodnji, preradi i izvozu gotovih proizvoda na međunarodna tržišta te na međunarodnoj trgovini hranom i robama široke potrošnje.

Održan sastanak sa predstavnicima International Consortium-a

Danas je u prostorijama Biopharm konzorcija organiziran sastanak sa predstavnicima navedene kompanije gdje je razgovarano o poslovno-tehničkoj saradnji na zajedničkom djelovanju prema institucijama vlasti, kako stvoriti što bolji ambijent za razvoj organske proizvodnje na prostoru BIH, te o stvaranju uslova za ulaganje u razvoj organskih proizvoda za međunarodno tržište.

Podsjećamo da su Savez udruženja organskih proizvođača FBiH i Biofarm International Consortium  7. novembra u Sarajevu potpisali Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, u sklopu naučno-stručne konferencije “Razvoj organskih proizvoda i plasman na međunarodno tržište”.SL2

Izvor: www.avaz.ba