Udruženje organskih proizvođača KS i Halilovići d.o.o organizovali su  18. juna 2021. godine  3. Međunarodnu manifestaciju  „Putevima zdravlja na organski način“ na Nišićima.

O cilju i značaju Manifestacije  govori  predsjednik Saveza udruženja organskih proizvođača FBiH Sejad Herceg.

Cilj svih manifestacija i događaja, koje organizujemo  je poslovna saradnja sa svim drugim organizacijama u organskom sektoru i privrednim oblastima , u turizmu, gastronomiji, za razvoj ekonomije i opstanak ljudi ruralnih područja. Savez ORGANSKO FBiH i kantonalne asocijacije  želimo pokazati lične primjere kako  i na koji način ostvariti taj ekonomski značaj. Firma Halilović je jedna od renomiranih koja je pionir u ovoj oblasti uspjela je da se pozicionira na tržištu ne samo  BiH, nego i Engleske i Japana i Amerike sa eteričnim uljima i svojim proizvodima . BiH ima resurse i mogućnosti i dobre certificirane proizvođače,a u saradnji sa višim nivoima  i donosicioma odluka, želimo proonaći modele kako bismo stvaranjem lidera u ovom sekturu mogli ojačati naše prostore, državu i stvoriti novu vrijednost u našem okruženju i biti dobro pozicionirani i konkurentni na tržištu, kazao je Herceg.

Kada je riječ o Zakonu o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji još se mnogi zahtjevi moraju ispuniti  kako bi se olakšao rad i uredila ova oblast, posebno na državnom nivou, a kako bi se mogla iskoristiti mnogobrojna sredstva koja su preko IPA fondova  na raspolaganju.

O tome više govori savjetnik Federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Husnija Kudić.

Sada trenutno minimalno koristimo taj potencijal upravo iz razloga jer nemamo usaglašen pristup u odnosu na legislativu na nivou BiH. Federalno Ministarsvo finansira certifikaciju organske proizvodnje do 75 posto ukupnih troškova, kroz sistem ruralnog razvoja omogućeno je apliciranje za razvoj tog segmenta do 30 posto za opremu, proširenje objekata itd, ukoliko je mlađi korisnik od 40 godina 40 posto ili žena -dodatnih 5 posto. Podržavamo i finansiramo ovakve manifestacije, prezentacije, edukacije, tako je Ministarsvo stvorilo okvir da svi koji učestvuju i dio su sistema organske proizvodnje mogu na određeni način aplicirati za sredstva, objasnio je Kudić.  

Mejra Halilović u ulozi domaćina ove Manifestacije naglašava da je bilo potrebno mnogo godina rada, ulaganja kako bi se razvila svijest o tome šta je organska proizvodnja, te brendirali proizvodi na tržištu.

-Mi smo od 2002. godine smo certificirani organski proizvođač-eterična ulja, ljekovito bilje, brašna, nešto i povrća, sve je u kontrolisanim uslovima prirodno uzgojeno. Iz nas je puno uspona i padova, svakom bih savjetovala da je najvažnije je da postavite cilj i da znate zašto se bavite ovim poslom. Danas je puno lakše, ima više certikacijskih kuća, ima više podrške i lakše je doći do sredstava u odnosu na početke. Trebalo bi odvojiti organsku od konvencionalne proizvodnje, kako je i u svijetu i tada bi se možda više ljudi uključilo i bila bi  na raspolaganju dodatna sredstva, jer i sam certifikat je skup, naglašava Mejra.  

Izvor: www.radio ilijas.ba