ORGANSKO FBIH u saradnji sa  kantonalnom Asocijacijom organskih proizvođača, ljekovitog bilja i jagodičastog voća (AOPBV) Srednjobosanskog kantona, zemljoradničkom zadrugom “AT” p.o. Donji Vakuf i Udruženjem građana “Zdrava malina” Gornji Vakuf – Uskoplje u narednom periodu organizuje manifestaciju “Dani organske proizvodnje 2019.” SBK/KSB.

Navedene manifestacije se organizuju trinaestu godinu, a ova godina je posvećena razvoju ekonomije ruralnih područja. Primarni cilj manifestacija je afirmacija organskih poljoprivrednih proizvođača, te plasiranje organskih proizvoda na domaće i ino tržište.

Organski proizvođači su ohrabreni činjenicom da se ukupan izvoz organskih poljoprivrednih proizvoda iz BiH povećava iz godine u godinu i velika je potražnja za njima na globalnom tržištu, što je istaknuto na međunarodnoj konferenciji održanoj u Sarajevu, a pod nazivom “Investicije u razvoj organskih proizvoda za međunarodno tržište”.

Primarni cilj manifestacija je afirmacija organskih poljoprivrednih proizvođača, te plasiranje organskih proizvoda na domaće i ino tržište.

Održavanje manifestacije će biti upriličeno u narednim mjestima:

  • Donji Vakuf, 16.04.2019., plato ispred hotela Vrbas – izložba organskih proizvoda;
  • Gornji Vakuf – Uskoplje, 17.04.2019., ispred zgrade Javnog komunalnog preduzeća – izložba organskih proizvoda;
  • Bugojno, 19.04.2019., ulica Zlatnih ljiljana – izložba organskih proizvoda.

Predavanja će se održati na sljedećim lokacijama:

  • Donji Vakuf, 16.04.2019., velika sala općine Donji Vakuf, od 10-12 sati;
  • Gornji Vakuf – Uskoplje, 17.04.2019., sala Centra za obrazovanje, kulturu i sport, od 10-12 sati;
  • Bugojno, 18.04.2019., Kristalna sala općine Bugojno, od 11-13 sati.

Naredne teme će biti predmet interesovanja:

  • “Ekonomija ruralnih područja/ poljoprivreda”
  • “Zakon o organskoj poljoprivredi”

Predavač će biti mr.oec. Sejad Herceg.

Pozivamo Vas da prisustvujete navedenim manifestacijama i podržite sektor organske poljoprivredne proizvodnje.

“Tako jednostavno, tako zdravo – ORGANSKO!”