Organski proizvođači iz Srbije i Hrvatske su posjetili Bosnu i Hercegovinu, a u sklopu posjete iskoristili su priliku da razmjene iskustva sa Sejadom Hercegom, predsjednikom Saveza udruženja organskih proizvođača FBiH.

Sejad Herceg je predstavnike susjednih zemalja ugostio u Centru za razvoj i podršku organskim proizvođačima gdje je predstavio aktivnosti Centra. Razgovarali su o načinima prevazilaženja poteškoća sa kojima se susreće sektor organske proizvodnje navedenih zemalja, kao i o trenutnim potrebama tržišta, te o plasmanu robe.

Takođe, predsjednik Saveza je prisutne upoznao sa organskim proizvođačem iz firme Organic ba.

Na radnom sastanku je razgovarano i o formiranju konzorcija, kao i o plasmanu organskih proizvoda na tržište Bliskog Istoka, Rusije i Amerike. Zaključeno je da se zajedničkim snagama može puno doprinijeti razvoju i jačanju sektora organske poljoprivredne proizvodnje.