Da li vam se često dešava da vam prodavci na pijaci ili u radnjama nude “čisto organski proizvod”, a vi niste sigurni da on spada u tu kategoriju? Iako postoji mnogo proizvođača koji poštuju kriterijume organske proizvodnje u poljoprivredi, a nisu pokrenuli proces da to i zvanično potvrde kod nadležnih institucija, jedini način da zaista znamo da li je neki proizvod organski jeste da provjerimo da li posjeduje serftikat.
Kako u BiH ne postoji oznaka za organski proizvod, u većini slučajeva se takav proizvod prepoznaje preko sertifikata, kažu za portal eKapija u Savezu udruženja organskih proizvođača Federacije BiH – Organsko FBiH.

– U BiH ne postoji označavanje organskog proizvoda, a znak treba da izda entitetsko ministarstvo koje je donijelo i zakon. Sertifikat izdaje sertifikacijsko tijelo koje prati proceduru, a na području BiH postoji pet takvih sertifikacijskih kuća – ističe Sejad Herceg, predsjednik udruženja Organsko FBiH. 

Na nivou BiH, Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine – BATA izdaje akreditaciju sertifikacijskim kućama. Iako trenutno nijedno sertifikacijsko tijelo nema akreditaciju BATA-e, navodi Herceg, one su akreditovane po međunarodnim procedurama. 

Da li je “organsko” zaista organsko

Herceg kaže da kada proizvođač dobije sertifikat i status “organsko” za određeni proizvod, možemo biti sigurni da to zaista i jeste.

– Kuće koje rade sertifikaciju uglavnom dolaze iz EU tako da svaki proizvođač mora da ispuni regulativu 834. Proizvod mora da bude proizveden po svim standardima koje nalaže zakon u BiH, a zakon je urađen po istoj regulativi.

U BiH ne postoji registar organskih proizvođača, ali prema podacima kojima raspolaže Udruženje Organsko FBiH, u Federaciji BiH ih ima od 55 do 60, dok u Republici Srpskoj oko 15-20 organskih proizvođača.

– Svaki proizvođač u organskoj proizvodnji mora imati sertifikat. Ako je u prelaznom periodu on ima status “u konverziji”, a kad ispuni sve procedure dobija sertifikat “organski” – dodaje Herceg. 

U banjalučkom udruženju Zdrava logika kažu da u svakoj zemlji pravilnici jasno definišu koja proizvodnja je organska i koje mjere obuhvata: izbor vrsti i sorti biljaka, plodored, sistem obrade zemljišta, sredstva koja su dozvoljena za korištenje u ovom načinu proizvodnje, način đubrenja, način suzbijanja biljnih bolesti, štetočina i korova.
– Ukoliko su zemljišta prije bila tretirana hemikalijama nedozvoljenim u sistemu organske proizvodnje ili se trenutno ne ispunjavaju uslovi za organsku proizvodnju, potrebno je da se uđe u proces konverzije čija dužina trajanja je od 3-5 godina – kažu iz Zdrave logike.

Nekad je dovoljno da biljka nije prskana 

U BiH postoji značajan broj proizvođača koji rade na bazi organske proizvodnje, ali bez sertifikacije, navode u udruženju Zdrava logika.

– Većini malih gazdinstava sertifikacija je izuzetan trošak i dok se ne obezbijedi 100% plasman njihovih proizvoda po odgovarajućoj cijeni, malo ko će se odlučiti da dobije taj papir. Svaki proizvođač koji proizvodi putem principa organske proizvodnje, bez obzira da li ima sertifikat ili ne, može da se reklamira na našoj web platformi i obezbijedi sebi plasman svojih proizvoda u šest lokalnih prodavnica sa kojima imamo ugovor. Za proizvođače koji nemaju sertifikat obaveza je da dostave potvrdu Centra za javno zdravlje da su proizvodi koje nudi bez pesticida – kažu sagovornici eKapije.

Dodaju, međutim, da je potvrda da biljka nije prskana samo “prelazna” varijanta za one proizvođače koji nemaju sertifikat.

– Cilj nam je da svi proizvođači koji već proizvode po principima organske proizvodnje dobiju i potvrdu za to, odnosno, sertifikat. Samo na taj način proizvod može imati odgovarajuću cijenu i dugotrajan plasman na našem i inostranom tržištu.

U Zdravoj logici navode kako je učestalo mišljenje da su samo naizgled “neugledni” proizvodi i proizvodi koji “imaju crva”, oni koji nisu prskani, što svakako nije istina.

– Sigurno je da su biljke u organskoj proizvodnji dodatno izložene različitim stresovima, te često imaju manji plod, ali i organski proizvodi mogu izgledati savršeno, sa potpunom punoćom boje i ukusa. Opet, jedini siguran način prepoznavanja je sertifikat.

Cijena organskih proizvoda 

Organski proizvodi svakako imaju malo veću cijenu u odnosu na one koje su konvencionalno proizvedeni. U Zdravoj logici kažu da je to i opravdano, jer ovaj vid proizvodnje zahtijeva više radne snage, ulaganja i vremena, te je stoga razumljiva ova računica.

– Međutim, ukoliko dugoročno gledate i razumijete da ste ulaganjem u organsku, zdravu hranu uložili u svoje zdravlje, raspoloženje i produktivnost, shvatićete da je najjeftiniji način ishrane – poručuju iz Zdrave logike.

Regulativa 

Ipak, kada je riječ o ovoj proizvodnji, ostaje još mnogo toga se uradi na polju zakonske regulative. FBiH je usvojila Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji 2016. godine, čime su se stekli uslovi da organski proizvođači mogu ostvariti podsticaje.

– Potrebno je svakako donijeti sve podzakonske akte, oformiti kontrolno tijelo koje će pratiti rad sertifikacijskih kuća i izdavati im akreditaciju, urediti registar, usvojiti znak za organski proizvod, urediti poticajne mjere. Nadamo se što skorijem usvajanju znaka i registra – kaže Sejad Herceg, predsjednik udruženja Organsko FBiH. 

U Republici Srpskoj ova oblast je regulisana Zakonom o organskoj proizvodnji od 2013. godine i pravilnicima koji su naknadno usvojeni. U završnoj fazi je i Pravilnik o uslovima i načinu skladištenja, prevozu i stavljanju u promet organskih proizvoda, potvrdili su u Ministarstvu poljoprivrede RS za portal eKapija.

Izvor: ekapija.com