Javni poziv za učešće na treningu za trenere u oblasti organske proizvodnje

slika 4

PODRŠKA AKTIVNOM DRUŠTVENOM UKLJUČIVANJU I OSNAŽIVANJU MLADIH KROZ RAZVOJ CENTRA ZA UČENJE U OBLASTI EKO PROIZVODNJE

 Trajanje projekta: juni 2017. – novembar 2018.     

JAVNI POZIV

Savez udruženja organskih proizvođača – ORGANSKO FBIH poziva sve zainteresovane osobe sa područja Bosne i Hercegovine da podnesu svoje prijave za učešće na predstojećem treningu za trenere u oblasti organske proizvodnje, a za koji je planirano da se održi u Češkoj Republici, u gradu Horni Maršov u periodu od 6.11. do 11.11.2017. godine.

Cilj objave Javnog poziva je da se odaberu učesnici sa odgovarajućim kvalifikacijama, znanjem i iskustvom u oblasti organske poljoprivrede ili proizvodnje kako bi mogli učestvovati na predstojećem treningu, a u okviru projekta „Socijalno uključivanje i osnaživanje mladih kroz podršku razvoju Centra za učenje u organskoj proizvodnji“, a koji implementiraju sljedeće partnerske organizacije: Centar za organsku proizvodnju Selenča – Srbija (nosilac projekta), te Regionalna razvojna agencije Senec Pezinok, Bratislava, Slovačka, Asocijacije regionalnih brendova, Mukarov, Češka, Savez udruženja organskih proizvođača FBIH, Sarajevo, BiH i Nacionalna agencije za ruralni razvoj, Kišinau, Moldavija, uz podršku Višegradskog fonda.

Selekciju osoba koje podnesu prijave vršit će ORGANSKO FBIH u skladu sa ispunjavanjem sljedećih kriterija:

1. Završen fakultet (VŠS ili VSS);
2. Iskustvo u proizvodnji, prometu, deklarisanju i pakovanju organskim proizvodima;
3. Implementacija projekata sa fokusom na razvoj organske proizvodnje na području BiH (projekti podržani od strane opštinskih i kantonalnih organizacija, vladinih institucija, domaćih fondova i drugih organizacija) ili projekata podržanih instrumentima za pretpristupnu pomoć (IPA sredstvima u okviru programa prekogranične saradnje Srbija – BiH) sa fokusom na razvoj, jačanje, promoviranje i poboljšanje konkurentnosti u oblasti organske poljoprivrede, te građenje ovog sektora uz širenje svijesti o značaju organske proizvodnje kod ciljnih skupina; 
4. Da ima status člana, zaposlenika ili vanjskog saradnika u organizaciji, asocijaciji ili udruženju čija je djelatnost razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, promocija, edukacija, proizvodnja i trgovina organskim proizvodima, kao i priprema i implementacija projekata vezanih za organsku poljoprivredu.

Sve zainteresovane osobe mogu dostaviti prijave na e-mail: info@organskofbih.ba do 22.10.2017. godine do 14:00 sati i izjavu svojeručno potpisanu da ispunjavaju uslove navedene u Javnom pozivu. Nakon prijema prijava, ORGANSKO FBIH će izvršiti selekciju aplikanata.

Prijavu možete preuzeti ovdje: Prijava na Javni poziv

Svi aplikanti koji uspješno budu odabrani od strane ORGANSKO FBIH, dakle budu ispunjavali uslove, će imati mogućnost da se obuče za trenera u organskoj poljoprivredi tokom realizacije predviđenog treninga, a program (agenda) događaja će biti proslijeđena svim učesnicima. Svaka osoba koja bude odabrana za učešće, svoje prisustvo na treningu će moći potvrditi popunjavanjem elektronskog obrasca, link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRvYmAxObVjxmwgHrwj4exSC8NGv8YxFktWBkztoKjO4oLaw/viewform , a o tačnom datumu do kojeg će se moći ispuniti elektronske prijave odabrane osobe će biti obaviještene i upućene u dalje procedure u vezi realizacije planiranog treninga.

Broj osoba koje će biti odabrane za predstojeći trening je pet (5), s obzirom da je tako predviđeno u budžetu projekta.

Sarajevo, 17.10.2017.

17/10/2017|

Poziv organskim proizvođačima za prijavu na manifestaciju “Dani organske proizvodnje – Sarajevo 2017”

ORGANSKO FBIH organizuje manifestaciju “Dani organske proizvodnje – Sarajevo 2017” koja će se održati na Trgu djece Sarajeva od 08.11. do 10.11.2017. godine.

Pozivamo sve proizvođače koji posjeduju važeći certifikat za organsku proizvodnju da se prijave za učešće na manifestaciji najkasnije do 24.10.2017. godine na e-mail: info@organskofbih.ba ili telefon: 061 781 130.

Za učesnike koji ne izvrše uplatu do zakazanog termina, smatraćemo da nisu zainteresovani za učešće na manifestaciji, tako da nećemo izvršiti uplatu za njihovu rezervaciju.

dani organske proizvodnje Sarajevo 2017-01

17/10/2017|

Danas se obilježava Svjetski dan hrane

slika

Ovogodišnji Svjetski dan hrane – 16. oktobar, obilježava se pod motom “Promijenimo budućnost migracija. Ulažimo u prehrambenu sigurnost i ruralni razvoj”, kako bi se naglasilo da se ulaganjem u održivi ruralni razvoj i poljoprivredu može iskorijeniti glad, ali i apelovati na jedan od najvažnijih globalnih problema s kojima se svijet danas suočava – migracije stanovništva.

Najviše ljudi, još od vremena Drugog svjetskog rata, danas je prisiljeno napustiti svoje domove zbog različitih sukoba i političke nestabilnosti. Glad, siromaštvo i vremenske nepogode povezane s klimatskim promjenama su, takođe, značajni uzroci koji doprinose migracijskim izazovima, priopćeno je u ponedjeljak iz Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

U 2015. godini bilo je 244 miliona međunarodnih migranata, što predstavlja porast od 40 posto u odnosu na 2000. godinu, a veliki udio imaju migranti koji potječu iz ruralnih područja. Stoga UN, povodom Svjetskog dana hrane 2017., poziva na veća ulaganja u ruralni razvoj, naročito u zemljama u razvoju, kroz inovativne politike koje će generirati nove poslovne mogućnosti za mlade ljude koje nisu zasnovane isključivo na poljoprivredi.

Prehrambena sigurnost podrazumijeva pouzdan pristup dovoljnoj količini hrane koja je sigurna i nutritivna, te zadovoljava prehrambene potrebe za produktivan i zdrav život.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u skladu sa svojim nadležnostima, svakodnevno provodi aktivnosti s ciljem osiguranja sigurnosti hrane i hrane za životinje. To, pored ostalog, podrazumijeva izradu propisa o hrani usklađenih s pravnom stečevinom EU, razmjenu informacija s međunarodnim sistemima brzog uzbunjivanja kao što je EU RASFF, jačanje kapaciteta inspekcija, laboratorija i subjekata u poslovanju s hranom, te kontinuiranu saradnju i razmjenu iskustva i informacija sa referentnim međunarodnim organizacijama kao što su EFSA, FAO, WHO.

Svjetski dan hrane obilježava se u spomen na dan osnivanja Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda.

Anketa pokrenuta u Banjaluci

U okviru obilježavanja Svjetskog dana hrane, 16. oktobra, Centar za životnu sredinu pokrenuo je anketu na internetu kojom traže mišljenje građana Bosne i Hercegovine o upotrebi kontroverznog herbicida glifosata. Centar za životnu sredinu poziva sve građane i građanke da pristupe anketi preko linka, i da iskažu svoje mišljenje o dozvoli za upotrebu glifosata u Bosni i Hercegovini.

Glifosat je najprodavaniji herbicid na svijetu, a Međunarodna agencija za istraživanje karcinoma ga je proglasila vjerovatno karcinogenim na osnovu studija dostupnih javnosti. Evropska agencija za sigurnost hrane i Evropska agencija za hemikalije nisu saglasne sa ovom klasifikacijom, uzimajući u obzir studije korporacija koje proizvode glifosat, a koje nisu dostupne javnosti. Evropska unija još uvijek nije donijela odluku da li će odobriti upotrebu glifosata nakon decembra 2017. godine.

Centar za životnu sredinu je u septembru obavio nasumično uzorkovanje namirnica u Banjaluci i pet uzoraka analizirao na ostatke glifosata u certifikovanoj laboratoriji. Svi uzorci su imali nivo glifosata manji od 0.1 mg/kg, što predstavlja maksimalne dozvoljene količine glifosata u namirnicama, te su u zakonski propisanom opsegu.

„Za ovakve rezultate moramo biti zahvalni činjenici da su genetski modifikovani usjevi zabranjeni u Bosni i Hercegovini, a glifosat se ipak najviše koristi upravo na njima. Ipak, upotreba glifosata je široka, te se koristi i na voćnjacima, njivama prije i poslije žetve, na javnim prostorima itd. Zbog toga se moramo zapitati koliko smo mi, ali i ostali biljni i životinjski svijet, zapravo izloženi ovom herbicidu i da li njegova upotreba treba da bude produžena“, navela je Marina Kuburić, iz Centra za životnu sredinu.

Istraživanja u Evropi su pokazala male nivoe glifosata u mnogim namirnicama, od piva do brašna, a ovom vjerovatno karcinogenom herbicidu izloženi smo i u parkovima, na ulicama i slično. Takođe, utvrđeno je prisustvo ovog herbicida u urinu kod 43.9% evropskih ispitanika. Ukupna izloženost može biti opasna po ljudsko zdravlje, te u Centru za životnu sredinu smatraju da se dozvola za korištenje glifosata u Bosni i Hercegovini ne smije produžiti poslije decembra 2017. godine.

„U Evropi je probuđena svijest o ovom problemu, te mnoge države, poput Italije, zabranjuju upotrebu glifosata na javnim površinama, dok Francuska planira do 2022. godine u potpunosti da zabrani glifosat, bez obzira na odluku Evropske komisije. Ovo je put kojim treba ići i Bosna i Hercegovina, kako bismo zaštitili naše građanke i građane, ali i biodiverzitet koji nas okružuje“, izjavio je Viktor Bjelić, potpredsjednik Centra za životnu sredinu.

Ova kampanja se provodi uz finansijsku podršku fondacija GEKKO i Grassroots iz Njemačke.

Izvor: http://www.6yka.com

16/10/2017|

Tri bh. sira nagrađena u Beogradu

1508163301-tri-bh-sira-nagradena-u-beograduUSAID/SWEDEN FARMA II projekt pozdravlja sve proizvođače sira iz Bosne i Hercegovine koji su učestvovali na Balkanskom festivalu sira 2017, koji je održan od 14-15. oktobra u Beogradu, te sa velikim zadovoljstvom čestita pobjednicima za najkvalitetniji sir: Zlatni sir Foča, Farmersko blago – Livanjski sir i Kupres Milch. Među više od 300 izloženih sireva, izborom publike ova tri su proglašena za najbolje, što samo govori u prilog njihovom kvalitetu i javnom priznanju.

Balkan Cheese Festival 2017 je održan po šesti put, a prisustvo bh. proizvođača je primijećeno na svim prethodnim manifestacijama. Pored nagrađenih, Bosnu i Hercegovinu su predstavili i Nana Kaas iz Prijedora, Mons product iz Teslića i Promilk iz Prozora. Ovo je dodatna potvrda kvaliteta bh. proizvodnje i proizvoda, koji se pridržavaju najvećih međunarodnih standarda.

Zadovoljstvo nam je da su među više od 100 učesnika, bh. sirevi proglašeni vrhunskim!

Na festivalu se uz podršku USAID/Sweden FARMA II projekta ove godine po prvi put samostalno predstavila zemljoradnička zadruga Promilk iz Prozora, sa svojim Prozorskim sirom. Direktor zadruge Ibro Daguda oduševljen je reakcijama posjetilaca festivala u Beogradu i ostvarenom prodajom, ali i potencijalom za dalju distribuciju sira u Srbiji: „Ovo nam je prvo samostalno predstavljanje na festivalu i već smo ostvarili i kontakte poslovne prirode, te se nadamo skoroj uspostavi prodaje na tržištu Srbije. Reakcije posjetilaca na ukus našeg sira bile su izvanredne i svakako planiramo izlagati ponovo!“

Prema podacima Vanjskotrgovinske / Spoljnotrgovinske komore BiH i analizama USAID/Sweden FARMA II projekta, Srbija je u 2016. godini bila treće najvažnije izvozno tržište za sir iz BiH, sa učešćem od 20% u ukupnom izvozu i vrijednosti izvoza većoj od 1 milion KM. Najvažnije izvozno tržište bila je Hrvatska (32%), zatim Crna Gora (31%), a određene količine izvezli smo i u Makedoniju (9% ukupnog izvoza sira).

Izvor: www.farmabih.ba

16/10/2017|

Zaključci Prvog poljoprivredno-prehrambenog foruma

forum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u partnerstvu sa USAID/Sweden FARMA II projektom je 11. oktobra 2017. godine organizovalo Poljoprivredno-prehrambeni forum za FBiH na kojem je pokrenut dijalog između javnog i privatnog sektora na području poljoprivrede.

Događaj je okupio preko 120 predstavnika iz javnog i privatnog sektora kako bi razgovarali o glavnim izazovima i mogućnostima na području poljoprivrede i prehrambene industrije.

Glavni cilj ovog prvog foruma je bilo usaglašavanje o brojnim praktičnim akcijama koje se mogu sprovesti u narednih šest mjeseci, kao i o ostalim prioritetnim mjerama koje se mogu započeti i nastaviti u narednom periodu od 1 do 2 godine. Kako bismo započeli ovaj proces, na Forumu su se razmatrali ekonomski najznačajniji i najkonkurentniji podsektori u FBiH, odnosno: mljekarstvo, peradarstvo, voće i povrće, med, te ljekovito i aromatično bilje.

Glavni zaključci foruma su sljedeći:

  • Sve podsektorske grupe su se složile da se uspostave koordinacijska tijela koja će nastaviti rad započet na Forumu. Ova koordinacijska tijela će sačinjavati vodeći stručnjaci iz privatnog i javnog sektora i bit će odgovorna za izradu detaljnijih prijedloga i nadzor nad akcijama u narednih šest mjeseci.
  • Ostale specifične akcije dogovorene po podsektorima:
   • Mljekarstvo: Prioritetne akcije uključuju hitnu implementaciju sistema registracije, identifikacije i kretanja životinja, te nastavak aktivnosti vezanih za usvajanje zakona o hrani, zakona o poljoprivredi i zakona o veterinarstvu na nivou BiH, kao što je navedeno u preporukama zadnje inspekcije EU za mlijeko (u cilju održavanja dozvole za izvoz mlijeka u EU); Fokus je takođe stavljen na povećanje prinosa u proizvodnji mlijeka kroz uspostavu i primjenu kontinuirane edukacije proizvođača mlijeka (farmera) u saradnji sa mljekarama, stručnim službama, inspektorima, predstavnicima ministarstava (federalnog i kantonalnih), zadrugama i udruženjima;
   • Peradarstvo: Prioritetne akcije obuhvataju pripremu studija izvodljivosti za neškodljivo uklanjanje animalnog otpada; praktične obuke inspektora i ovlaštenih veterinara o načinu službenog uzorkovanja za kontrolu bakterija iz roda salmonella; osmišljavanje i pokretanje ciljanog istraživanja tržišta za izvoz peradi u EU; osmišljavanje i uspostavljanje brenda BH kvaliteta; izradu detaljnih prijedloga za harmonizaciju zakonske regulative i pripremu provedbenih akata;
   • Voće i povrće: Prioritetne akcije treba da obuhvataju iznalaženje različitih modela podrški kapitalnim investicijama, a u skladu sa zaključkom tematske sjednice Parlamenta FBiH; Osnivanje odbora za voće i povrće koji bi sa Federalnim ministarstvom koordinirao planove za raspodjelu novčanih podsticaja; Detaljni prijedlozi će biti upućeni prema Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH s ciljem ograničavanja uvoza nekvalitetnog voća i povrća, kao i sprečavanja lažiranja vrijednosti robe prilikom uvoza, čime se umanjuju sredstva prikupljena kroz PDV i ugrožava konkurentnost domaćih proizvođača;
   • Med/pčelarstvo: Prioritetne aktivnosti uključuju provođenje analize postojećih zakona koji utiču na sektor pčelarstva, te upućivanje prijedloga konkretnih rješenja prema Federalnom ministarstvu; organizaciju foruma sa predstavnicima sektora voća i povrća na kojem bi se razgovaralo o rješenjima o zaštiti pčela od trovanja pesticidima; planiranje i realizacija obuka i programa za podizanje svjesnosti pčelara o zdravlju i zaštiti pčela;
   • Ljekovito i aromatično bilje: Prioritetne aktivnosti uključuju sprovođenje ciljanog istraživanja domaćeg tržišta za određene grupe proizvoda, da bi proizvođači mogli uskladiti proizvedene količine sa potrebama tržišta; sprovođenje inventure sektora ljekovitog i aromatičnog bilja (samoniklog i kultivisanog) u FBiH, kako bi se mogle planirati dalje aktivnosti razvoja i podrške sektoru; te realizaciju praktičnih i teoretskih obuka o diverzifikaciji u proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja, standardizaciji, marketingu i certificiranju, uz napomenu da je bitno educirati proizvođače, prerađivače i savjetodavce u ovoj oblasti.
 • Ostale ključne međusektorske akcije predložene da se sprovedu kao javno-privatno partnerstvo:
  • Radna grupa za poljoprivredno zemljištezadužena za izradu prijedloga izmjene postojećeg pravnog okvira koji reguliše poljoprivredno zemljište;
  • Radna grupa za organsku proizvodnju: potrebno ju je proširiti na druge ostale predstavnike privatnog i javnog sektora, zaduženih za razmatranje i reviziju prijedloga pravnih akata;
  • Radna grupa za finansijsku podršku u poljoprivrednom sektoruzadužena za izradu novih prijedloga za regulisanje buduće finansijske podrške poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Izvor: www.fmpvs.gov.ba

13/10/2017|