Najava manifestacije “Dani organske proizvodnje – Sarajevo 2017”

Savez udruženja organskih proizvođača FBIH – ORGANSKO FBIH organizuje manifestaciju “Dani organske proizvodnje – Sarajevo 2017” koja će se održati na Trgu djece Sarajeva od 08.11. do 10.11.2017. godine.

Učesnici na sajmu će biti certifikovani organski proizvođači koji će našim građanima ponuditi ekološki uzgojene, organske proizvode.

Pozivamo Vas da prisustvujete manifestaciji i podržite sektor organske poljoprivredne proizvodnje.

“Tako jednostavno, tako zdravo – ORGANSKO!”

Print

06/11/2017|

Poziv i obavještenje

organic_header_title

Savez udruženja organskih proizvođača FBIH u okviru projekta „Socijalno uključivanje i osnaživanje mladih kroz podršku razvoju Centra za učenje u organskoj proizvodnji“ (Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of LC in Eco production), finansiranog iz Višegradskog fonda (Visegrad Fund), poziva sve zainteresovane na promociju  organske proizvodnje i zakonske regulative koja će se održati u utorak, 07.11.2017. godine, od 11 do 15 sati, u Centru za razvoj i podršku organskim proizvođačima (Wisa TC, Stup, Novi Grad Sarajevo).

U sklopu svečanosti, ORGANSKO FBIH u znak zahvalnosti i podrške organskom sektoru će dodijeliti priznanje „Zlatna korpa organskih proizvoda“ Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a priznanje će primiti ministri Amir Zukić i Šemsudin Dedić, koji će se ujedno i obratiti medijima.

Uz bogatu degustaciju organske hrane koju će spremati Udruženje kuhara Bosne i Hercegovine, kao i Klub ljubitelja palačinaka, biti će predstavljeni organski proizvođači i njihovi proizvodi.

Press konferencija na temu „Uloga udruženja u razvoju ekonomije i opstanka mladih na području Federacije BiH” će se održati u 13 sati u Centru za razvoj i podršku organskim proizvođačima.

Ovim putem pozivamo ljubitelje organske hrane, naše kupce, kao i sve druge predstavnike institucija i udruženja da nam se pridruže.

 

06/11/2017|

Studijsko putovanje u Češku

Juče je u prostorijama Saveza udruženja organskih proizvođača FBIH održan informativni sastanak predsjednika Saveza Sejada Hercega sa pet mladih bh. predstavnika, trenera u organskoj proizvodnji, koji  će u okviru  projekta „Socijalno uključivanje i osnaživanje mladih kroz podršku razvoju Centra za učenje u organskoj proizvodnji“ (Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of LC in Eco production), finansiranog iz Višegradskog fonda (Visegrad Fund),  od 5. do 11. novembra 2017. godine, u mjestu Horni Maršov u Republici Češkoj, prisustvovati treningu za trenere – organske proizvođače iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Moldavije.

23224451_10214075640749554_1337407687_o (1)

Predsjednik ORGANSKO FBIH je naveo da je cilj studijske posjete osposobljavanje trenera koji će biti kompetentni da prenesu stečena znanja organskim proizvođačima. Prioritet treba biti konstantni razvoj organske proizvodnje, te ekonomsko jačanje organskih proizvođača koji moraju ići u korak sa regionalnim organskim proizvođačima.

Takođe, izuzetno je bitno socijalno uključivanje i angažman mladih ljudi pri implementaciji navedenog projekta, stoga će im ova studijska posjeta pomoći u sticanju dodatnih znanja i uvida o organskoj proizvodnji u Evropi na konkretnim primjerima i iskustvima.

Ukupno 15 mladih trenera će imati priliku da učestvuju u prenosu teorijskih i praktičnih znanja i iskustava od kolega iz Češke Republike, u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje.

U skladu sa predviđenom agendom, prvi i drugi dan će biti organizovana posjeta Centru za učenje u oblasti eko proizvodnje, dok će se trećeg i četvrtog dana govoriti o temama vezanim za proizvodnju organskih proizvoda u Češkoj.

Biće riječi o EU regulativama i zakonodavstvu, kao i o regionalnom brendiranju i marketingu organskih proizvoda. Petog i šestog dana biće upriličena posjeta farmama organskih proizvođača, odnosno prijenos praktičnih iskustava budućim trenerima.

Nosilac projekta „Socijalno uključivanje i osnaživanje mladih kroz podršku razvoju Centra za učenje u organskoj proizvodnji“ je Centar za organsku proizvodnju Selenča, a u njemu učestvuju i:

  • Regionalna razvojna agencija Senec Pezinok iz Slovačke (Regional Development Agency Senec Pezinok – RDA SP),
  • Asocijacija regionalnih brendova iz Češke (Association of regional brands – ARB),
  • Savez udruženja organskih proizvođača FBiH iz Bosne i Hercegovine (Federation of Associations of organic producers FB&H – FAOP),
  • Nacionalna agencija za ruralni razvoj iz Moldavije (National Agency for Rural Development),
  • Raba-Duna-Vag, evropska grupa za teritorijalnu saradnju iz Mađarske (Raba-Duna-Vag European Grouping for Territorial Cooperation – RDV EGTC).

Agenda studijske posjete: Agenda

03/11/2017|

Javni poziv za učešće na treningu za trenere u oblasti organske proizvodnje

slika 4

PODRŠKA AKTIVNOM DRUŠTVENOM UKLJUČIVANJU I OSNAŽIVANJU MLADIH KROZ RAZVOJ CENTRA ZA UČENJE U OBLASTI EKO PROIZVODNJE

 Trajanje projekta: juni 2017. – novembar 2018.     

JAVNI POZIV

Savez udruženja organskih proizvođača – ORGANSKO FBIH poziva sve zainteresovane osobe sa područja Bosne i Hercegovine da podnesu svoje prijave za učešće na predstojećem treningu za trenere u oblasti organske proizvodnje, a za koji je planirano da se održi u Češkoj Republici, u gradu Horni Maršov u periodu od 6.11. do 11.11.2017. godine.

Cilj objave Javnog poziva je da se odaberu učesnici sa odgovarajućim kvalifikacijama, znanjem i iskustvom u oblasti organske poljoprivrede ili proizvodnje kako bi mogli učestvovati na predstojećem treningu, a u okviru projekta „Socijalno uključivanje i osnaživanje mladih kroz podršku razvoju Centra za učenje u organskoj proizvodnji“, a koji implementiraju sljedeće partnerske organizacije: Centar za organsku proizvodnju Selenča – Srbija (nosilac projekta), te Regionalna razvojna agencije Senec Pezinok, Bratislava, Slovačka, Asocijacije regionalnih brendova, Mukarov, Češka, Savez udruženja organskih proizvođača FBIH, Sarajevo, BiH i Nacionalna agencije za ruralni razvoj, Kišinau, Moldavija, uz podršku Višegradskog fonda.

Selekciju osoba koje podnesu prijave vršit će ORGANSKO FBIH u skladu sa ispunjavanjem sljedećih kriterija:

1. Završen fakultet (VŠS ili VSS);
2. Iskustvo u proizvodnji, prometu, deklarisanju i pakovanju organskim proizvodima;
3. Implementacija projekata sa fokusom na razvoj organske proizvodnje na području BiH (projekti podržani od strane opštinskih i kantonalnih organizacija, vladinih institucija, domaćih fondova i drugih organizacija) ili projekata podržanih instrumentima za pretpristupnu pomoć (IPA sredstvima u okviru programa prekogranične saradnje Srbija – BiH) sa fokusom na razvoj, jačanje, promoviranje i poboljšanje konkurentnosti u oblasti organske poljoprivrede, te građenje ovog sektora uz širenje svijesti o značaju organske proizvodnje kod ciljnih skupina; 
4. Da ima status člana, zaposlenika ili vanjskog saradnika u organizaciji, asocijaciji ili udruženju čija je djelatnost razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, promocija, edukacija, proizvodnja i trgovina organskim proizvodima, kao i priprema i implementacija projekata vezanih za organsku poljoprivredu.

Sve zainteresovane osobe mogu dostaviti prijave na e-mail: info@organskofbih.ba do 22.10.2017. godine do 14:00 sati i izjavu svojeručno potpisanu da ispunjavaju uslove navedene u Javnom pozivu. Nakon prijema prijava, ORGANSKO FBIH će izvršiti selekciju aplikanata.

Prijavu možete preuzeti ovdje: Prijava na Javni poziv

Svi aplikanti koji uspješno budu odabrani od strane ORGANSKO FBIH, dakle budu ispunjavali uslove, će imati mogućnost da se obuče za trenera u organskoj poljoprivredi tokom realizacije predviđenog treninga, a program (agenda) događaja će biti proslijeđena svim učesnicima. Svaka osoba koja bude odabrana za učešće, svoje prisustvo na treningu će moći potvrditi popunjavanjem elektronskog obrasca, link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRvYmAxObVjxmwgHrwj4exSC8NGv8YxFktWBkztoKjO4oLaw/viewform , a o tačnom datumu do kojeg će se moći ispuniti elektronske prijave odabrane osobe će biti obaviještene i upućene u dalje procedure u vezi realizacije planiranog treninga.

Broj osoba koje će biti odabrane za predstojeći trening je pet (5), s obzirom da je tako predviđeno u budžetu projekta.

Sarajevo, 17.10.2017.

17/10/2017|

Poziv organskim proizvođačima za prijavu na manifestaciju “Dani organske proizvodnje – Sarajevo 2017”

ORGANSKO FBIH organizuje manifestaciju “Dani organske proizvodnje – Sarajevo 2017” koja će se održati na Trgu djece Sarajeva od 08.11. do 10.11.2017. godine.

Pozivamo sve proizvođače koji posjeduju važeći certifikat za organsku proizvodnju da se prijave za učešće na manifestaciji najkasnije do 24.10.2017. godine na e-mail: info@organskofbih.ba ili telefon: 061 781 130.

Za učesnike koji ne izvrše uplatu do zakazanog termina, smatraćemo da nisu zainteresovani za učešće na manifestaciji, tako da nećemo izvršiti uplatu za njihovu rezervaciju.

dani organske proizvodnje Sarajevo 2017-01

17/10/2017|