Najava manifestacije “Dani organske proizvodnje 2019.” SBK/KSB

ORGANSKO FBIH u saradnji sa  kantonalnom Asocijacijom organskih proizvođača, ljekovitog bilja i jagodičastog voća (AOPBV) Srednjobosanskog kantona, zemljoradničkom zadrugom “AT” p.o. Donji Vakuf i Udruženjem građana “Zdrava malina” Gornji Vakuf – Uskoplje u narednom periodu organizuje manifestaciju “Dani organske proizvodnje 2019.” SBK/KSB.

Navedene manifestacije se organizuju trinaestu godinu, a ova godina je posvećena razvoju ekonomije ruralnih područja. Primarni cilj manifestacija je afirmacija organskih poljoprivrednih proizvođača, te plasiranje organskih proizvoda na domaće i ino tržište.

Organski proizvođači su ohrabreni činjenicom da se ukupan izvoz organskih poljoprivrednih proizvoda iz BiH povećava iz godine u godinu i velika je potražnja za njima na globalnom tržištu, što je istaknuto na međunarodnoj konferenciji održanoj u Sarajevu, a pod nazivom “Investicije u razvoj organskih proizvoda za međunarodno tržište”.

Primarni cilj manifestacija je afirmacija organskih poljoprivrednih proizvođača, te plasiranje organskih proizvoda na domaće i ino tržište.

Održavanje manifestacije će biti upriličeno u narednim mjestima:

 • Donji Vakuf, 16.04.2019., plato ispred hotela Vrbas – izložba organskih proizvoda;
 • Gornji Vakuf – Uskoplje, 17.04.2019., ispred zgrade Javnog komunalnog preduzeća – izložba organskih proizvoda;
 • Bugojno, 19.04.2019., ulica Zlatnih ljiljana – izložba organskih proizvoda.

Predavanja će se održati na sljedećim lokacijama:

 • Donji Vakuf, 16.04.2019., velika sala općine Donji Vakuf, od 10-12 sati;
 • Gornji Vakuf – Uskoplje, 17.04.2019., sala Centra za obrazovanje, kulturu i sport, od 10-12 sati;
 • Bugojno, 18.04.2019., Kristalna sala općine Bugojno, od 11-13 sati.

Naredne teme će biti predmet interesovanja:

 • “Ekonomija ruralnih područja/ poljoprivreda”
 • “Zakon o organskoj poljoprivredi”

Predavač će biti mr.oec. Sejad Herceg.

Pozivamo Vas da prisustvujete navedenim manifestacijama i podržite sektor organske poljoprivredne proizvodnje.

“Tako jednostavno, tako zdravo – ORGANSKO!”

04/04/2019|

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU

Broj: Kalendar 02/19
Datum: 07.03.2019

8. Međunarodni sajam organske proizvodnje i eko turizma „ORGANIC SARAJEVO 2019.“

Međunarodna konferencija  “INVESTICIJE U RAZVOJ ORGANSKE PROIZVODNJE ZA MEĐUNARODNO TRŽIŠTE”

 • 07. mart 2019. – Hotel Hills, Ilidža

ORGANIC SARAJEVO 2019.

 • 13.-15. mart 2019. – Trg djece Sarajeva

Dani organske proizvodnje 2019. SBK/KSB

 • 21. mart 2019. – Travnik,
 • 16. april 2019. –  Donji Vakuf,
 • 17. april 2019. – Gornji Vakuf-Uskoplje,
 • 18. – 19. april 2019. – Bugojno.

Druženje organskih proizvođača na Nišićima

 • 09. juni 2019.

13. Međunarodni sajam organske proizvodnje i eko turizma 2019. „DANI MALINE“ 2019. Novi Travnik

 • 05. – 06. juli 2019. –  Trg Općine Novi Travnik

Međunarodna konferencija o organskoj proizvodnji „ISKUSTVA, PERSPEKTIVA I ZAKONSKE PROCEDURE“

 • 05. juli 2019. – sala Općine Novi Travnik

Dani organske proizvodnje 2019. KS

 • Općina Ilijaš, početak jula 2019.

Dani organske proizvodnje 2019. ZDK

 • 16. septembar 2019. – Visoko,
 • 17. – 18. septembar 2019. – Zenica.

12. Sajam zdravlja mladih kroz organsku proizvodnju Travnik 2019.

 • 19. septembar 2019. – WISA shopping centar, Travnik

8. Regionalni sajam poljoprivrede Bugojno 2019. „ZLATNA JESEN“

 • 20. septembar 2019. – ulica Zlatnih Ljiljana, Bugojno

Dani organske proizvodnje 2019. Sarajevo

 • 06. – 08. novembar 2019. – Trg djece Sarajeva

II Kongres organske poljoprivrede

 • 08. novembar 2019.

 

Radno vrijeme:

 • Jednodnevne manifestacije od 09:00 do 15:00 sati
 • Višednevne manifestacije od 09:00 sati do 17:00 sati

 

Napomena:

Treba se pridržavati pravilnika o izlaganju na sajmovima i manifestacijama.

Za sve druge aktivnosti treba predložiti Upravnom odboru kako bi razmatrali o usvajanju za program aktivnosti ORGANSKO FBIH u 2019. godini.

 

Upravni odbor

ORGANSKO FBIH

04/04/2019|

Izvoz organskih poljoprivrednih proizvoda iz BiH se povećava iz godine u godinu

– Ukupan izvoz organskih poljoprivrednih proizvoda iz BiH se povećava iz godine u godinu i velika je potražnja za njima na globalnom tržištu, tako da BiH ima dobre šanse da iskoristi svoje potencijale u ovom sektoru, istaknuto je na međunarodnoj konferenciji održanoj u Sarajevu, a pod nazivom “Investicije u razvoj organskih proizvoda za međunarodno tržište”. Konferenciju su u saradnji sa federalnom Privrednom komorom, organizovali Savez udruženja organskih proizvođača FBiH – Organsko FBiH i Biopharm International Consortium.

Sarajevo, 11. marta – Konferencija predstavlja dio aktivnosti Saveza Organsko FBiH na širenju i razvoju organske poljoprivredne proizvodnje u našoj i zemljama regiona. Biopharm internacionalni konzorcij, kao partner uspješni je izvoznik organskih proizvoda u Azerbejdžan, Ujedinjene Arapske Emirate, Tursku i ostale zemlje zainteresirane za biljne preparate. Ovaj konzorcij jedan je od investitora koji će sa 300 hiljada maraka u trogodišnjem, odnosno petogodišnjem planu, doprinijeti razvoju ove proizvodnje. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici USK-a, a jedan od učesnika je i obrt TIM MED iz Bosanske Krupe, kojoj se pruža mogućnost da kao certificirani proizvođač plasira svoje proizvode u vidu sirupa i kozmetičkih preparata.

Dogovoreno je da Biopharm radi na razvoju, širenju, promociji i investiranju u organsku poljoprivredu u cijeloj BiH, te da putem određene banke organskim proizvođačima omogući kreditna sredstva za investiranje po vrlo povoljnim kamatnim stopama.

Potražnja za organskim proizvodima trenutno je velika, a sama podrška ovoj oblasti vidljiva je i kroz donošenje zakonskih okvira na entitetskim nivoima. Tačan broj organskih proizvođača u BiH još uvijek je nepoznat, jer još uvijek ne postoji njihov registar, što je takođe jedan od narednih zadataka nadležnih organizacija i institucija. Pretpostavlja se da u cijelom regionu djeluje 10000 proizvođača, zbog čega su konferenciju pratili i predstavnici Evropske poduzetničke mreže koji našima ali i kolegama iz Hrvatske, Crne Gore i Srbije žele približiti izvore financiranja programa Evropske unije.

Zaključeno je da organska proizvodnja i proizvodi visokog kvaliteta mogu biti brend ovog područja i cijele regije. 

 

Izvor: www.rtvusk.ba

27/03/2019|

Izvoz organskih proizvoda iz BiH raste iz godine u godinu

konf

Ukupan izvoz organskih poljoprivrednih proizvoda iz BiH se povećava iz godine u godinu i velika je potražnja za njima na globalnom tržištu, tako da BiH ima dobre šanse da iskoristi svoje potencijale u ovom sektoru – istaknuto je danas u Sarajevu na konferenciji pod nazivom  „Investicije u razvoj organskih proizvoda za međunarodno tržište“.

Konferenciju su organizovali Savez udruženja organskih proizvođača FBiH – Organsko FBiH i Biopharm International Consortium, u saradnji s Privrednom komorom Federacije BiH (PKFBiH).

Po riječima predsjednika Saveza Organsko FBiH Sejada Hercega, konferencija predstavlja dio njihovih aktivnosti na širenju i razvoju organske poljoprivredne proizvodnje u BiH i regionu. Herceg je naglasio partnerske odnose sa Biopharm internacionalnim konzorcijem, kao  jednim investitorom koji će u trogodišnjem, odnosno petogodišnjem planu, doprinijeti razvoju ove proizvodnje.

“Na konferenciji u novembru prošle godine potpisali smo sporazum o širenju i razvoju organske proizvodnje, a već danas potpisujemo sporazum o investiranju u Organsku poljoprivrednu proizvodnju Herceg u vrijednosti  300 hiljada maraka. Biopharm Int. Consortium će raditi na razvoju, širenju, promociji i investiranju u organsku poljoprivredu u cijeloj BiH”, naveo je Herceg.

Doneseni su zakoni o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji na entitetskim nivoima i ta podrška, kako je dodao Herceg, već je vidljiva, a i kantoni podržavaju certifikaciju organskih proizvođača.  Napomenuo je da se u BiH još ne zna tačan broj organskih proizvođača jer ne postoje registri u entitetima, ali se procjenjuje da na području FBiH postoji oko 70 organskih proizvođača.

Na konferenciji učestvuju i predstavnici Evropske preduzetničke mreže (EEN) gdje je fokus na regionalnom povezivanju u ovom sektoru, te razvoju gotovih proizvoda za međunarodno tržište.

“EEN zajedno sa kolegama iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore podržava ovu konferenciju s ciljem da proizvođačima organske hrane u cijeloj regiji približimo izvore finansiranja programa EU, kao i da umrežimo njihove poslovne interese jer smatramo da samo na taj način mogu kvalitetno da nastupe na tom zahtjevnom tržištu s obzirom da u regiji ima više od 10.000 proizvođača organske hrane”, izjavio je koordinator EEN u Federaciji BiH Amir Hujić.

Duško Jevtović, generalni direktor kompanije Biopharm Int. Group koja je jedna od vodećih kompanija Biopharm Int. Consortiuma također je najavio potpisivanje investicionih ugovora sa proizvođačima, a prvi od njih je sa Organskom proizvodnjom Herceg.

“Nadamo se da će i ostali proizvođači na osnovu njegovih dobrih iskustava krenuti tim putem i ući sa nama u neki vid partnerstva i kooperantske saradnje preko Saveza udruženja Organsko FBiH”, dodao je Jevtović.

Potpredsjednik PKFBiH Mirsad Jašarspahić je kazao da su ovakve konferencije dobra prilika za zajedničke aktivnosti na promovisanju i traženju novih investicijskih mogućnosti i tržišta za jačanje organske proizvodnje u BiH.

“Priča o organskoj proizvodnji se može posmatrati samo regionalno ako želimo da od nje na Balkanu napravimo veliku priču, a mislimo da organska proizvodnja i proizvodi visokog kvaliteta mogu biti brend ovog područja i cijele regije”, kazao je Jašarspahić.

Izvor: www.akta.ba

07/03/2019|

Investicije u organski sektor

Međunarodna konferencija koju organiziraju Savez udruženja organskih proizvođača FBiH i “Biopharm International Consortium”, u saradnji sa Privrednom komorom FBiH, održat će se 7. marta. U okviru Osmog međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko-turizma “Organic Sarajevo 2019” koji će se održati od 13.03.-15.03.2019 organizovati će se izložba i degustacija organskih proizvoda iz zemalja regiona. 

thumbnail_ORGANIC SARAJEVO mart 2019 - PLAKAT-01

Četiri zemlje

U organizaciji učestvuju i predstavnici EEN-a. Predstaviti će se i klasteri i proizvođači, klijenti EEN-a iz četiri zemlje. Aktivno će učestvovati i Lidija Maurović-Košćak, predstavnica EEN-a Osijek, i Biljana Viduka, predstavnica EEN-a Novi Sad.

Tendencija rasta

– Radi zajedničkog nastupa na tržištu i razvoju organske proizvodnje na prostoru BiH, ORGANSKO FBIH i BIC predstaviti će ugovore o investicijskom ulaganju u organski sektor te potpisati 300.000 KM vrijedan ugovor s “Organskom proizvodnjom Herceg”- kaže Sejad Herceg, potpredsjednik BIC-a.

U oktobru 2018. godine formiran je “Biopharm Int Consortium” sa 16 kompanija i s tendencijom rasta. Osnovna djelatnost je u agroindustrijskom, biofarmaceutskom i biokozmetičkom sektoru. Fokus je na primarnoj proizvodnji, preradi i izvozu gotovih proizvoda na međunarodna tržišta te na međunarodnoj trgovini hranom i robama široke potrošnje.

Održan sastanak sa predstavnicima International Consortium-a

Danas je u prostorijama Biopharm konzorcija organiziran sastanak sa predstavnicima navedene kompanije gdje je razgovarano o poslovno-tehničkoj saradnji na zajedničkom djelovanju prema institucijama vlasti, kako stvoriti što bolji ambijent za razvoj organske proizvodnje na prostoru BIH, te o stvaranju uslova za ulaganje u razvoj organskih proizvoda za međunarodno tržište.

Podsjećamo da su Savez udruženja organskih proizvođača FBiH i Biofarm International Consortium  7. novembra u Sarajevu potpisali Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, u sklopu naučno-stručne konferencije “Razvoj organskih proizvoda i plasman na međunarodno tržište”.SL2

Izvor: www.avaz.ba

05/03/2019|