thumbnail_POZIV PRESS KONFERENCIJA-01

Press konferencija na temu „KAKO DO RAZVOJA ORGANSKE POLJOPRIVREDE“  koju organizuje Savez udruženja organskih proizvođača FBIH u saradnji sa PRIVREDNOM / GOSPODARSKOM KOMOROM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE će se održati 22.11.2019. godine u 11:00 sati u Centru za razvoj i podršku organskim proizvođačima – Wisa (Stup), Kurta Schorka 7, Sarajevo.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju sastanku predstavnika Kantonalnih Asocijacija organskih proizvođača i Upravnog odbora ORGANSKO FBIH sa predstavnicima Institucija. Tema sastanka će biti: „KAKO DO RAZVOJA ORGANSKE POLJOPRIVREDE“.

Sastanak će se održati 22. 11. 2019. godine s početkom u 09:30 sati u Centru za razvoj i podršku organskim proizvođačima – Wisa (Stup), Kurta Schorka 7, Sarajevo.

Kroz sastanak želimo da zajednički donesemo zaključke kojim smjerom dalje do poboljšanja razvoja organske poljoprivredne proizvodnje.

Radi boljeg i planskog razvoja orgnaske poljoprivredne proizvodnje potrebno je:

– Razvojno – Resorni centar za ruralni razvoj,

– Udruženje organskih proizvođača u Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH,

– da se donesu preostali podzakonski akti za organsku proizvodnju u F BiH,

– registar organskih poljoprivrednih proizvođača u F BiH,

– znak za organsku proizvodnju u F BiH,

– da se povećaju poticajne mjere za 30% u odnosu na konvencionalnu proizvodnju u svim segmentima u F BiH.

Organizatori:

– ORGANSKO FBIH

– PRIVREDNA/GOSPODARSKA KOMORA FEDERACIJA BIH

Učesnici sastanka:

– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,

– Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH,

– Odbor za poljoprivredu Federalnog Parlamenta, Predsjednik prof.dr. Ahmed Džubur

– Privredna Komora Federacije BIH, dipl.ing.maš. Mirsad Jašarspahić

– Federalni zavod za poljoprivredu,

– Federalni zavod za agropedologiju,

– Certifikacijske kuće, Zavodi, Instituti, Razvojne agencije, Udruženja, proizvođači,..

Učesnici trebaju potvrditi svoje učešće najkasnije do 21.11.2019. 14 h radi daljih priprema. Prijavu možete slati na mail: info@organskofbih.ba, sejadherceg@gmail.com, ili telefon: 033 221 669, mobilni: 061 781 130.

 

“Našim građanima – Naš proizvod.”

“Tako jednostavno, tako zdravo – ORGANSKO!”