BUDIMPEŠTA – U Mađarskoj, u mjestu Tata održana je studijska posjeta za organske proizvođače i medije iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Moldavije u okviru Međunarodnog projekta “Socijalno uključivanje i osnaživanje mladih kroz podršku razvoju centra za učenje o organskoj proizvodnji” čiji je nosilac Centar za organsku proizvodnju u Selenči.

Cilj tog projekta je da učesnici stiču nova znanja i vještine u organskoj proizvodnji. Domaćin skupa bila je Raba Duna Vag, evropska grupa za teritorijalnu saradnju iz Mađarske.

vdnevnik3-jpg_660x330

Učesnici skupa imali su priliku da saznaju novine u zakonskoj regulativi Evropske unije u organskoj proizvodnji, ali i da se informišu i o površinama pod organskom proizvodnjom, kao i podsticajnoj politici za organske proizvođače u Mađarskoj, Moldaviji, BiH i Srbiji.

U Mađarskoj površine pod organskom proizvodnjom iznose 190.000 hektara. U zavisnosti od vrste proizvodnje, podsticajna podrška je različita.

U Moldaviji se pod organskom proizvodnjom nalazi nešto više od 28.000 hektara.

U BiH u organskoj proizvodnji je blizu 900 hektara, a po podacima iz 2012. godine tom proizvodnjom bavi se 170 proizvođača.

Organski proizvođači u Srbiji mogu računati na podsticajnu podršku ministarstva poljoprivrede gdje su uredbom o podsticajima za ovu proizvodnju predviđena sredstva u iznosu od 110 miliona dinara. Takođe, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu podstiče organsku proizvodnju sufinansiranjem troškova kontrole i certifikacije i za ovu godinu određeno je za te namjene 10 miliona dinara.

Izvor: Radio Televizija Vojvodine