IMG_1362

U srijedu 08.02.2017. je održana redovna Skupština Saveza udruženja organskih proizvođača FBiH – ORGANSKO FBiH, na kojoj je usvojen izbor menadžmenta ORGANSKO FBiH za naredne četiri godine.

Skupština je usvojila Strateški plan razvoja organskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jedan od ciljeva strategije je formiranje „Centra za razvoj i podršku organskim proizvođačima“ koji će djelovati u sklopu Saveza, a čija uloga će biti pružanje dnevne administrativne i stručne podrške proizvođačima i udruženjima, osiguravanje stručne podrške za implementaciju novih planova i uspostavljanje ekspertnog tima za podršku proizvođačima i udruženjima prilikom apliciranja za sredstva iz domaćih i posebno međunarodnih izvora. Centar će biti zadužen za sprovođenje edukativnih aktivnosti koje će biti fokusirane direktno na poljoprivredne proizvođače s ciljem njihovog osposobljavanja, unaprjeđivanja i uvođenja u organski sektor. Edukacije bi bile sprovedene kroz održavanje „Škole organske proizvodnje“, seminara, tematskih i biznis radionica.

Pravnim formiranjem Centra za razvoj i podršku organskim proizvođačima, ORGANSKO FBiH želi pomoći organskim poljoprivrednim proizvođačima u direktnoj promociji, plasiranju i prodaji njihovih proizvoda građanima, te kontinuirano raditi na povećanju svijesti javnosti o značaju i potencijalu organske proizvodnje.

Sve navedene aktivnosti Savez ORGANSKO FBiH provodi u cilju ispunjenja jednog od uslova pridruživanja BiH Evropskoj uniji, a to je postizanje 3% obradivih površina pod organskim sektorom.
Nadamo se da će nadležne institucije prepoznati važnost ispunjenja navedenih ciljeva, te pomoći u njihovoj realizaciji.

 

Autor: ORGANSKO FBIH