2013

Skupština ORGANSKKO FBIH 15.01.2013
Međunarodna konferencija 26.02.2013
Međunarodni sajam ORGANIC SARAJEVO 26.02.2013 - 02.03.2013
Dani organske proizvodnje Travnik 21.03.2013.