Naš novotravničanin Sejad Herceg koji je i prije nekoliko mjeseci ubrao najveću mrkvu, a evo sada možete da vidite da i organske koke daju jaja preko 100 grama.

vaga

herceg..

Napominjemo da je Sejad Herceg predsjednik organskih proizvođača Federacije i kreator Međunarodne mreže organskih proizvođača Jugoistočne EUROPE u 7 zemalja.

Svojim radom dokazao je da se može živjeti na ruralnom području gdje je on u svom selu uspostavio svoje prerađivačke kapacitete i okupio svoju porodicu i usjede oko sebe, te ih zaposlio i sada možemo reći da ima preko 200 raznih kooperanata koji mogu plasirati svoje proizvode i viškove preko firme HERCEG.

Uz podršku države i formiranje Razvojno Resursnih centara za ruralni razvoj moglo bi se puno pomoći stanovništvu koje tu živi da ekonomija na selu dobije pozitivne rezultate i da se egzodus iseljavanja stanovništva iz BiH zaustavi.

 

Izvor: www.centralna.ba